Promienniki elektryczne i współpraca nagrzewnic

Często niezbędne okazuje się przystosowanie nagrzewnic gazowych lub promienników elektrycznych do pracy z innymi urządzeniami. Oczywiście zazwyczaj używa się promienników elektrycznych i nagrzewnic gazowych wyłącznie do prostego ogrzewania pomieszczeń - wówczas doskonale spełniają swoją rolę samodzielnie, bez konieczności współpracowania z innymi systemami.

Jeśli jednak jesteśmy profesjonalistami i nie oczekujemy od nagrzewnicy lub promiennika wyłączne prostego ogrzewania, wówczas może okazać się konieczne zsynchronizowanie pracy tych urządzeń na przykład z termostatem, higrostatem lub innym sterownikiem zewnętrznym.

Aby tego dokonać, zazwyczaj trzeba zamontować cały system powiązanych ze sobą promienników elektrycznych i nagrzewnic gazowych. Kiedy już dysponujemy takim zintegrowanym systemem, trzeba nim jakoś zarządzać. Nie do pomyślenia jest przecież, żeby obsługiwać wszystkie promienniki elektryczne osobno w sytuacji, gdy posiadamy ich kilkanaście.

Wówczas trzeba połączyć taki system nagrzewnic i promienników z termostatem lub higrostatem. Ten pierwszy będzie kontrolował temperaturę wydzielaną przez urządzenia. Higrostat zaś dba o wilgotność powietrza i poziom wody w urządzeniu.